สุดยอดเคล็ดลับวิชา เรียนและเล่นอย่างไรให้ชีวิตเราสมดุล

249 อ่าน

สุดยอดเคล็ดลับวิชา เรียนและเล่นอย่างไรให้ชีวิตเราสมดุล

                การที่คนนึงจะถูกเรียกว่าเป็นคนเก่งและฉลาด สาเหตุอาจมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมากว่า 50 – 60 % แต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้ฉลาดมาจากพันธุกรรม ความเก่ง ความฉลาด สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองจากการเรียนรู้และจดจำ การปลูกฝั่งให้กลายเป็นคนเก่งและฉลาดจึงควรเริ่มปลูกฝั่งตั้งแต่ยังเด็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรมั่นศึกษาหาความรู้เคล็ดลับต่าง ๆ เช่น เคล็ดลับเรียนดี เคล็ดลับการเข้าสังคม ควรปูพื้นฐานให้กับลูก ๆ ตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อโตขึ้นไปจะได้เก่งและฉลาดทั้งอารมณ์และความคิด

เคล็ดลับเรียนดีและอารมณ์ดีมีเทคนิคง่าย ๆ คือพ่อแม่ต้องพร้อมที่จะเลี้ยงลูก ๆ ด้วยความรัก ความเข้าใจ พยายามสังเกตุว่าลูกชอบอะไร และให้การสนับสนุนแบบไม่กดดันและคาดหวัง ที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่คือต้องมีเวลาให้กับลูก พาลูกทำกิจกรรมพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน เรื่องสุขภาพอาหารการกินก็มีผลต่อพัฒนาการของเด็กเช่นกัน พ่อแม่ควรให้ลูกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่

สำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยพร้อมจะเรียนรู้พัฒนาการของเด็กในช่วงนี้สำคัญมาก เพราะเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนาและจดจำ จึงเป็นโอกาสทองของพ่อแม่ที่จะเร่งสร้างความฉลาดเข้าไปในช่วงนี้ ตัวอย่างเคล็ดลับเรียนดีในช่วงนี้คือลองปล่อยให้เด็กได้คิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เด็กได้ใช้ความคิดวิจารณญาณแก้ไขปัญหา หรือแสดงทัศนคติทางความคิด และเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือลองให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในกิจวัตรประจำวัน เช่น เวลาพาไปเดินเล่นหรือซื้อของสามารถชี้ให้อ่านหรือทายคำศัพท์ได้

ต่อไปเป็นเคล็ดลับเรียนดีสำหรับเด็กโต เด็กในวัยนี้พ่อแม่อาจไม่ได้มีส่วนสร้างความเก่งและความฉลาดให้กับลูกมากนัก แต่จะค่อยสนับสนุนและให้กำลังใจอยู่ห่าง ๆ เคล็ดลับเรียนดีของเด็กในวัยนี้ส่วนใหญ่เกิดมาจากความตั้งใจของเด็กล้วน ๆ เช่น

  1. การกำหนดเป้าหมายความต้องการของชีวิตไว้อย่างชัดเจน รู้ว่าต้องการอะไร ชอบอะไร สนใจอะไร ต้องการเรียนอะไร เพื่อจะได้เรียนรู้เพิ่มทักษะในด้านนั้น ๆ
  2. ตั้งใจเรียนข้อนี้สำคัญมาก ถึงแม้ว่าจะมีการถ่ายทอดมาจากกรรมพันธุ์ดีแค่ไหน ถ้าขาดความตั้งใจเรียน ความขยันก็อาจทำให้ไม่เก่งและฉลาดได้เหมือนกัน
  3. รู้จักแบ่งเวลา คือเมื่อถึงเวลาเรียนก็ควรตั้งใจเรียน แต่เมื่อถึงเวลาพักควรหาสิ่งที่ชอบทำ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี ร้องเพลง เพื่อให้ตัวเองไม่กดดันจากการเรียนมากจนเกินไป

การสร้างคนหนึ่งให้กลายเป็นคนเก่งและฉลาดนั้นมีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานคือการเลี้ยงดูจากครอบครัว การเอาใจใสให้การสนับสนุน หรือเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเคล็ดลับเรียนดีที่คอยกระตุ้นให้เด็กโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต