เหรียญที่ระลึกครบรอบ 111 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2541

รายละเอียดสินค้า
เหรียญที่ระลึกครบรอบ 111 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2541 เนื้อเงิน บล็อคกษาปณ์) ผิวเดิมๆ
พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเททอง วันที่ 26 ธันวาคม 2541 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การจัดสร้างมีพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่
รายนามพระสงฆ์นั่งแผ่เมตตาจิตพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 111 ปี ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2541 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

1.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 2.พระธรรมโสภณ(หลวงพ่อโกศล สิรินธโร)
3.พระราชสุธรรมเมธี(หลวงพ่อเทพ) 4.พระสุนทรธรรมนุวัตร(หลวงพ่อสวัสดิ์)
5.พระอุดมประชานาถ(หลวงพ่อเปิ่น) 6.พระมงคลสิทธิคุณ(หลวงพ่อลำใย)
7.พระรัชมงคลนายก(หลวงปู่คำดี) 8.พระครูสารธรรมนิเทศ(หลวงปู่มา)
9.พระครูสังวรสมณกิจ(หลวงปู่ทิม) 10.พระครูวิบูลธรรมประภาส(หลวงพ่อเบี่ยง)
11.พระครูบูรพาคณารักษ์(หลวงพ่อณรงค์ชัย) 12.พระครูธรรมสุตาภรณ์(หลวงพ่อบุญมี)
จำนวนการสร้าง
1.พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ครึ่งพระองค์
# ขนาดความสูง 14 นิ้ว จำนวน 1,111 องค์ , ขนาดความสูง 9 นิ้ว จำนวน 2,111 องค์ , ขนาดใหญ่สูง 6 นิ้ว จำนวน 3,111 องค์
2.พระบรมรูปประทับนั่ง จำนวน 1,111 องค์
3.เหรียญทรงเสมาขนาดใหญ่ สูง 3.5 ซม.
#เหรียญทองคำขัดเงา 99.9% หนัก 15 กรัม จำนวน 2,111 องค์ #เหรียญเงิน จำนวน 11,111 องค์ #เหรียญทองแดงไม่รมดำ จำนวน 111,111 องค์
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อย
2.เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานกำเนิดครบรอบปีที่ 111
3.เพื่อให้ข้าราชการนักเรียนนายร้อย ศิษย์เก่าตลอดจนประชาชนที่เคารพนับถือ เทิดทูนในพระองค์ท่าน นำไปสักการะเพื่อเป็นศิริมงคลสืบไป
4.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้ในกิจการมูลนิธิชัยพัฒนา
ค่าบูชา 4000 บาท ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388

สินค้าแนะนำเพิ่มเติมในหมวดหมู่ พระเครื่อง

สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวดหมู่ พระเครื่อง